รางวัลสถานศึกษาพอเพียง
สพม.1 (กทม.1)

1 ชิโนรสวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
2 ยานนาเวศวิทยาคม กรุงเทพมหานคร