รางวัลโรงเรียนพระราชทาน
สพม.36

1 แม่สรวยวิทยาคม 2551 เชียงราย
2 จันจว้าวิทยาคม 2550 เชียงราย
3 เชียงของวิทยาคม 2545 เชียงราย
4 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 2544 พะเยา
5 บ้านแซววิทยาคม 2543 เชียงราย
6 เม็งรายมหาราชวิทยาคม 2535 เชียงราย
7 ถ้ำปินวิทยาคม 2527 พะเยา
8 งำเมืองวิทยาคม พะเยา