รางวัลโรงเรียนพระราชทาน
สพม.34

1 วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่