รางวัลโรงเรียนพระราชทาน
สพม.32

1 ตูมใหญ่วิทยา 2545 บุรีรัมย์