รางวัลโรงเรียนพระราชทาน
สพม.23

1 โพธิแสนวิทยา 2559 สกลนคร
2 ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 2558 สกลนคร
3 มัธยมวานรนิวาส 2556 สกลนคร
4 วาริชวิทยา 2554 สกลนคร
5 บ้านม่วงพิทยาคม 2551 สกลนคร
6 เจริญศิลป์ศึกษา 2531 สกลนคร
7 เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2523 สกลนคร
8 สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร