รางวัลโรงเรียนพระราชทาน
สพม.22

1 นาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) 2556 นครพนม