รางวัลโรงเรียนพระราชทาน
สพม.21

1 น้ำสวยวิทยา 2525 หนองคาย