รางวัลโรงเรียนพระราชทาน
สพม.17

1 ท่าใหม่(พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล) 2550 จันทบุรี
2 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม 2528 จันทบุรี
3 ศรียานุสรณ์ 2527 จันทบุรี
4 มะขามสรรเสริญ 2523 จันทบุรี