รางวัลโรงเรียนพระราชทาน
สพม.14

1 คุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม 2559 พังงา