รางวัลโรงเรียนพระราชทาน
สพม.10

1 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 2552 เพชรบุรี
2 ศรัทธาสมุทร 2538 สมุทรสงคราม
3 กระทุ่มแบน(วิเศษสมุทคุณ) 2535 สมุทรสาคร
4 สามร้อยยอดวิทยาคม 2524 ประจวบคีรีขันธ์