รางวัลโรงเรียนพระราชทาน
สพม.9

1 บางเลนวิทยา 2559 นครปฐม
2 มัธยมฐานบินกำแพงแสน 2539 นครปฐม
3 อู่ทอง 2531 สุพรรณบุรี
4 บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สุพรรณบุรี
5 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม