รางวัลโรงเรียนพระราชทาน
สพม.8

1 อุดมสิทธิศึกษา 2558 กาญจนบุรี
2 ประชามงคล 2557 กาญจนบุรี
3 กาญจนานุเคราะห์ 2550 กาญจนบุรี
4 พังตรุราษฏร์รังสรรค์ 2536 กาญจนบุรี
5 พนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลื้มสุคนธ) 2535 กาญจนบุรี
6 ท่ามะกาวิทยาคม 2533 กาญจนบุรี
7 เทพมงคลรังษี 2532 กาญจนบุรี