รางวัลโรงเรียนพระราชทาน
สพม.7

1 ชิตใจชื่น 2555 ปราจีนบุรี
2 คลองหาดพิทยาคม 2550 สระแก้ว
3 ปากพลีวิทยาคาร 2549 นครนายก
4 ปราจิณราษฏรอำรุง 2540 ปราจีนบุรี
5 ปราจีนกัลยาณี 2536 ปราจีนบุรี
6 ตาพระยา 2531 สระแก้ว