รางวัลโรงเรียนพระราชทาน
สพม.6

1 หลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ 2552 สมุทรปราการ
2 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 2551 สมุทรปราการ
3 ดัดดรุณี 2551 ฉะเชิงเทรา
4 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ 2550 สมุทรปราการ
5 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 2544 สมุทรปราการ
6 หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา 2543 สมุทรปราการ