รางวัลโรงเรียนพระราชทาน
สพม.4

1 ธัญบุรี 2559 ปทุมธานี
2 ปทุมธานี(นันทมุนีบำรุง) 2557 ปทุมธานี
3 หนองเสือวิทยาคม 2549 ปทุมธานี
4 มัธยมวัดหัตถสารเกษตร 2543 ปทุมธานี
5 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา 2536 ปทุมธานี