รางวัลโรงเรียนพระราชทาน
สพม.2 (กทม.2)

1 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร