รางวัลโรงเรียนพระราชทาน
สพม.1 (กทม.1)

1 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร