รางวัลรางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. OBECQA
สพม.41

1 วัชรวิทยา 2558 กำแพงเพชร
2 บางมูลนากภูมิวิทยาคม พิจิตร