รางวัลรางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. OBECQA
สพม.39

1 อุตรดิตถ์ดรุณี 2559 อุตรดิตถ์
2 พิษณุโลกพิทยาคม 2559 พิษณุโลก
3 เฉลิมขวัญสตรี 2558 พิษณุโลก