รางวัลรางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. OBECQA
สพม.24

1 เขาวงพิทยาคาร 2561 กาฬสินธุ์
2 กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์