รางวัลรางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. OBECQA
สพม.23

1 มัธยมวานรนิวาส 2560 สกลนคร
2 สกลราชวิทยานุกูล 2558 สกลนคร