รางวัลรางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. OBECQA
สพม.10

1 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 2559 เพชรบุรี