รางวัลรางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. OBECQA
สพม.9

1 บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สุพรรณบุรี
2 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม