รางวัลรางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. OBECQA
สพม.7

1 กบินทร์วิทยา ปราจีนบุรี