รางวัลรางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. OBECQA
สพม.1 (กทม.1)

1 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 2560 กรุงเทพมหานคร