1 ประจวบคีรีขันธ์ 1 3 2 2 1 1 10
2 เพชรบุรี 1 1 1 1 4
3 สมุทรสงคราม 1 1 1 1 4
4 สมุทรสาคร 1 1 1 1 1 5