1 ฉะเชิงเทรา 1 1 1 1 1 5
2 สมุทรปราการ 5 1 6 6 3 2 1 24